ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

  • Οικοδομικές Άδειες
  • Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων (Ν. 4495/17)
  • Τοπογραφικά διαγράμματα στο κρατικό σύστημα αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α. / 1987
  • Ενεργειακά Πιστοποιητικά για συμβολαιογραφικές πράξεις (ενοικιάσεις – μεταβιβάσεις)
  • Βεβαιώσεις νομιμότητας ακινήτου από μηχανικό για συμβολαιογραφικές πράξεις
  • Εξοικονομώ Κατ’ οίκoν
  • Ε.Σ.Π.Α. και Αναπτυξιακά προγράμματα