ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  • Κατασκευές νέων κτιρίων (κατοικιών, ξενοδοχείων, γραφείων κ. λπ.)
  • Επισκευή και αποκατάσταση κτιρίων
  • Ανακατασκευή – Ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων
  • Turn – Key Solutions κατοικιών και επαγγελματικών χώρων